Checklist beëindigingsovereenkomst

Ontslagroutes om een arbeidsovereenkomst te beëindigen:

 • Ontslag via de formele procedure bij de kantonrechter. Dit geldt voor alle ontslagredenen, met uitzondering van ontslag wegens reorganisatie en langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Ontslag via aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV WERKbedrijf, in het geval van ontslag op bedrijfseconomische redenen of als de werknemer twee jaar ziek is geweest.
 • Ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Welke afspraken wilt u in de procedure vastleggen:

 • De hoogte van de eventuele ontslagvergoeding of transitievergoeding:
  • vergoeding bruto of netto
  • de manier van betalen
  • het moment van betalen
  • eventueel een fiscale clausule
 • Uitbetaling ineens of in termijnen als aanvulling:
  • aanvulling op een uitkering of op lager loon
  • in hoeveel termijnen wordt er aangevuld
  • tot welk bedrag wordt er aangevuld
  • de maximale hoogte van de aanvulling
  • wordt de aanvulling geïndexeerd

Werkzaamheden van de werknemer

 • Blijft de werknemer gewoon doorwerken en tot wanneer?
 • Als de werknemer niet doorwerkt, is er dan sprake van:
  • non-actiefstelling (zonder behoud van loon)
  • vrijstelling van werkzaamheden (met behoud van loon)
 • Mag de werknemer tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst voor een ander werken?

Salaris

 • Welke salarisbestanddelen worden tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst uitbetaald?
 • Hoe gaat u om met de gratificatie/13e maand/bonus?
 • Zijn deze opeisbaar bij het einde van de arbeidsovereenkomst?
 • Worden deze pro rata uitbetaald?

Vakantiedagen

 • Moet of mag uw werknemer de vakantiedagen opnemen?
 • Worden de vakantiedagen uitbetaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst?

Ziektekostenverzekering

 • Tot wanneer kan de werknemer deelnemen aan de collectieve verzekering?
 • Kan hij deze verzekering vrijwillig voortzetten?

Leaseauto

 • Op welke datum moet de auto worden ingeleverd en waar?
 • Wanneer moet de brandstofpas worden ingeleverd?

Mobiele telefoon

 • Tot wanneer mag uw werknemer deze gebruiken?
 • Hoe gaat u om met een eventuele vergoeding?

Ziekte

 • Als uw werknemer ziek is, moet u afspraken maken over het moment waarop hij zich beter moet melden.
 • Spreek af dat uw werknemer zich uiterlijk op de dag waarop ontslagaanvraag/ verzoekschrift wordt ingediend, beter meldt.

Pensioen

 • U kunt afspraken maken over het pensioenverlies, dat uw werknemer lijdt als gevolg van dit ontslag. U kunt daarbij denken aan:
  • vergoeding voor pensioenverlies
  • doorbetaling premie tot einde arbeidsovereenkomst
  • vrijwillige voortzetting
  • Fonds Voorheffing Pensioenpremie

Opties of aandelenregeling

 • Als sprake is van een optie- of aandelenregeling, kunt u afspraken maken over de afwikkeling daarvan. U kunt daarbij denken aan:
  • opties verzilveren
  • aandelen te gelde maken bij einde arbeidsovereenkomst

WW-risico

 • Ook over een eventueel WW-risico voor uw werknemer kunt u afspraken maken. Zoals:
  • voor wiens rekening komt het niet-ontvangen van een WW-uitkering tijdens de fictieve opzegtermijn?

Juridisch advies

 • Uw werknemer zal advies willen inwinnen over zijn rechten en plichten bij een ontslag. Over deze rechtsbijstandkosten kunt u ook afspraken maken.
  • Draagt u bij in de kosten van rechtsbijstand?
  • Hoeveel draagt u bij?
  • Is dit inclusief of exclusief btw?

Outplacement

 • Als het voor de werknemer moeilijk zal zijn om ander werk te vinden, kunt u afspraken maken over outplacement.
  • Draagt u bij in de kosten van outplacement?
  • Bijdrage voor het volledige traject of een maximumbedrag?
  • Inclusief of exclusief btw?
  • Mag de werknemer zelf kiezen voor een outplacementbureau?
  • Krijgt uw werknemer een ‘bonus’ als hij snel ander werk vindt en de kosten voor outplacement lager uitvallen?

Concurrentiebeding/relatiebeding

 • Blijft het concurrentiebeding/relatiebeding in stand?
 • Wordt een concurrentiebeding eventueel vervangen door een relatiebeding?

Bedenktijd 

 • Vanaf 1 juli 2015 bent u verplicht de werknemer schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij na het tekenen twee weken bedenktijd heeft. In die twee weken mag de werknemer de overeenkomst nietig verklaren. U doet er goed aan deze bedenktijd op te nemen in de vaststellingsovereenkomst.

Kantonrechter

 • Een meer-minder clausule kan worden afgesproken omdat er een zeer kleine kans bestaat, dat de kantonrechter zal afwijken van het verzoek van de werkgever. Deze kans is extreem klein, omdat de werknemer instemt met het verzoek van de werkgever. Juristen willen echter graag afspraken maken ‘voor het geval dat …’
 • U kunt afspraken maken voor het geval de kantonrechter iets anders zou toewijzen dan u en uw werknemer in het kader van onderlinge afspraken beogen?

Getuigschrift

 • Om achteraf problemen te voorkomen,kunt u al in de overeenkomst afstemmen wat de inhoud van het getuigschrift zal zijn.

Mededelingen aan derde

 • Op welke manier wordt het ontslag aan derden (overige werknemers, leveranciers, cliënten, enz.) gepresenteerd?
 • Maak daarbij ook afspraken over de reden die ‘naar buiten’ zal worden gebracht.

Kwijtingsformule

 • Neem altijd een afspraak op over het vervallen van verdere rechten en plichten na de beëindiging van het dienstverband. Zo voorkomt u dat uw werknemer achteraf met allerlei vorderingen (bijvoorbeeld voor overuren) komt.

Nuttige informatie? Vertel het verder!

Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(40 cent per minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 30 min. terug
 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief