Checklist beëindigingsovereenkomst

Ontslagroutes om een arbeidsovereenkomst te beëindigen:

Er zijn meerdere manieren om een werknemer te ontslaan. De volgende opties zijn mogelijk:

 • Ontslag via de formele procedure bij de kantonrechter. Bij de kantonrechter kunt u alleen terecht als er sprake is van disfunctioneren. Er moet wel een uitgebreid dossier zijn opgebouwd.
 • Ontslag via aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV WERKbedrijf. Bij het UWV kunt u terecht als er sprake is van bedrijfseconomische redenen. Daarnaast kunt u een ontslagaanvraag bij het UWV doen als een werknemer twee jaar ziek is geweest.
 • Ontslag met wederzijds goedvinden. Dit is de meest gekozen optie. Samen met de werknemer gaat u om tafel om de nodige afspraken te maken. Alle afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.
 • Ontslag op staande voet. Heeft de werknemer iets gedaan dat echt niet door de beugel kan, dan kan er ook sprake zijn van ontslag op staande voet. Hou u hierbij goed aan de regeltjes!

Welke afspraken moeten worden vastgelegd

 • De hoogte van de eventuele transitievergoeding:
  • vergoeding bruto of netto
  • de manier van betalen
  • het moment van betalen
  • eventueel een fiscale clausule
 • Uitbetaling ineens of in termijnen als aanvulling:
  • aanvulling op een uitkering of op lager loon
  • in hoeveel termijnen wordt er aangevuld
  • tot welk bedrag wordt er aangevuld
  • de maximale hoogte van de aanvulling
  • wordt de aanvulling geïndexeerd

Werkzaamheden van de werknemer

 • Blijft de werknemer gewoon doorwerken en tot wanneer?
 • Als de werknemer niet doorwerkt, is er dan sprake van:
  • non-actiefstelling (zonder behoud van loon)
  • vrijstelling van werkzaamheden (met behoud van loon)
 • Mag de werknemer tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst voor een ander werken?

Salaris

 • Welke salarisbestanddelen worden tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst uitbetaald?
 • Hoe gaat u om met de gratificatie/13e maand/bonus?
 • Zijn deze opeisbaar bij het einde van de arbeidsovereenkomst?
 • Worden deze pro rata uitbetaald?

Vakantiedagen

 • Moet of mag uw werknemer de vakantiedagen opnemen?
 • Worden de vakantiedagen uitbetaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst?

Ziektekostenverzekering

 • Tot wanneer kan de werknemer deelnemen aan de collectieve verzekering?
 • Kan hij deze verzekering vrijwillig voortzetten?

Leaseauto

 • Op welke datum moet de auto worden ingeleverd en waar?
 • Wanneer moet de brandstofpas worden ingeleverd?

Mobiele telefoon

 • Tot wanneer mag uw werknemer deze gebruiken?
 • Hoe gaat u om met een eventuele vergoeding?

Ziekte

 • Als uw werknemer ziek is, moet u afspraken maken over het moment waarop hij zich beter moet melden.
 • Spreek af dat uw werknemer zich uiterlijk op de dag waarop ontslagaanvraag/ verzoekschrift wordt ingediend, beter meldt.

Pensioen

 • U kunt afspraken maken over het pensioenverlies, dat uw werknemer lijdt als gevolg van dit ontslag. U kunt daarbij denken aan:
  • vergoeding voor pensioenverlies
  • doorbetaling premie tot einde arbeidsovereenkomst
  • vrijwillige voortzetting
  • Financiering Voorzetting Pensioenverzekering (FVP)

Opties of aandelenregeling

 • Als sprake is van een optie- of aandelenregeling, kunt u afspraken maken over de afwikkeling daarvan. U kunt daarbij denken aan:
  • opties verzilveren
  • aandelen te gelde maken bij einde arbeidsovereenkomst

WW-risico

 • Ook over een eventueel WW-risico voor uw werknemer kunt u afspraken maken. Zoals:
  • voor wiens rekening komt het niet-ontvangen van een WW-uitkering tijdens de fictieve opzegtermijn?

Juridisch advies

 • Uw werknemer zal advies willen inwinnen over zijn rechten en plichten bij een ontslag. Over deze rechtsbijstandkosten kunt u ook afspraken maken.
  • Draagt u bij in de kosten van rechtsbijstand?
  • Hoeveel draagt u bij?
  • Is dit inclusief of exclusief btw?

Outplacement

 • Als het voor de werknemer moeilijk zal zijn om ander werk te vinden, kunt u afspraken maken over outplacement.
  • Draagt u bij in de kosten van outplacement?
  • Bijdrage voor het volledige traject of een maximumbedrag?
  • Inclusief of exclusief btw?
  • Mag de werknemer zelf kiezen voor een outplacementbureau?
  • Krijgt uw werknemer een ‘bonus’ als hij snel ander werk vindt en de kosten voor outplacement lager uitvallen?

Concurrentiebeding/relatiebeding

 • Blijft het concurrentiebeding/relatiebeding in stand?
 • Wordt een concurrentiebeding eventueel vervangen door een relatiebeding?

Bedenktijd 

 • Vanaf 1 juli 2015 bent u verplicht de werknemer schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij na het tekenen twee weken bedenktijd heeft. In die twee weken mag de werknemer de overeenkomst nietig verklaren. U doet er goed aan deze bedenktijd op te nemen in de vaststellingsovereenkomst.

Getuigschrift

 • Om achteraf problemen te voorkomen,kunt u al in de overeenkomst afstemmen wat de inhoud van het getuigschrift zal zijn.

Mededelingen aan derde

 • Op welke manier wordt het ontslag aan derden (overige werknemers, leveranciers, cliënten, enz.) gepresenteerd?
 • Maak daarbij ook afspraken over de reden die ‘naar buiten’ zal worden gebracht.

Kwijtingsformule

 • Neem altijd een afspraak op over het vervallen van verdere rechten en plichten na de beëindiging van het dienstverband. Zo voorkomt u dat uw werknemer achteraf met allerlei vorderingen (bijvoorbeeld voor overuren) komt.

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!