Ontslag bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Kunt u een zieke werknemer ontslaan? Uw werknemer meldt zich voortdurend af wegens ziekte of wordt arbeidsongeschikt. Wat moet u doen om hem te ontslaan?

Voorwaarden ontslag bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

 • Is de werknemer wel minimaal 2 jaar ziek geweest? (Het hoeft geen aaneengesloten periode te zijn.) Het is wettelijk verboden de arbeidsovereenkomst van een werknemer tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte op te zeggen. Als de eerste twee jaar verstreken zijn, kan de werkgever bij het UWV WERKbedrijf
  een ontslagvergunning aanvragen.
U kunt tijdens de eerste twee ziektejaren proberen de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te ontbinden met wederzijds goedvinden of via de kantonrechter. Het is dan belangrijk, dat de reden van ontslag geen verband houdt met de arbeidsongeschiktheid. Als reden kunt u dan bijvoorbeeld aanvoeren, dat de werkdruk voor de collega’s van de werknemer te hoog wordt nu de werknemer ziek is. Of dat de arbeidsverhouding tussen u en uw werknemer verstoord is.
LET OP:
 • Is niet te verwachten dat hij de komende 6 maanden hersteld is? Het UWV WERKbedrijf gaat in eerste instantie na of de werknemer niet binnen zes maanden weer aan het werk kan gaan bij de werkgever.
De werknemer mag wel ontslagen worden als hij ziek wordt nadat de werkgever de ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf in gang heeft gezet.
LET OP:
 • Als werkgever bent u verplicht samen met de werknemer u voldoende in te spannen voor re-integratie. Dit heet de Poortwachtertoets. Kortom: ontslag bij ziekte heeft alleen kans van slagen als de werkgever voldoende in het werk heeft gesteld om de werknemer te re-integreren. De re-integratie is gericht op terugkeer van de werknemer in zijn huidige functie. Lukt dat niet, dan verschuift de focus naar het vinden van passende werkzaamheden.

Wat gebeurt er als u de Poortwachtertoets niet doorstaat?

De wettelijke verplichting tot doorbetaling van het loon tijdens ziekte wordt met maximaal een jaar verlengd. Het wettelijke opzegverbod tijdens ziekte blijft ook gedurende deze verlenging van kracht.

Wat gebeurt er als u de Poortwachtertoets wel doorstaat?

De verplichting tot doorbetaling van het loon houdt na twee jaar op. Het opzegverbod tijdens ziekte is na deze twee jaar niet langer van kracht. U mag dus tot ontslag overgaan en een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Als de werknemer arbeidsongeschikt is en hij volgens de werkgever onvoldoende zijn best doet om te re-integreren, wordt vaak ontslag door verwijtbaar disfunctioneren als reden van ontslag aangevoerd.
LET OP:

Na het aanvragen van de ontslagvergunning…

Als de ontslagvergunning wordt verleend mag u tot ontslag overgaan. Dit betekent dat er een vaststellingsovereenkomst opgesteld wordt met hierin de afspraken over het ontslag. Hierbij hoort ook de transitievergoeding. Ook na twee jaar ziekte heeft een werknemer hier recht op. Voor veel werkgevers is dit een doorn in het oog. Zij hebben al veel kosten gemaakt door het ziek zijn van de werknemer (loondoorbetaling, vervanging, re-integratie) en nu moet er ook nog een vergoeding worden betaald. Om dit te vermijden waren er de afgelopen tijd veel werkgevers die daarom niet tot ontslag overgingen, maar zieke medewerkers slapend in dienst hielden.

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen. Deze compensatie kan worden aangevraagd voor vergoedingen die sinds 1 juli 2015 zijn betaald. Wil je als werkgever met terugwerkende kracht deze compensatie aanvragen, dan kun je dit verzoek indienen tussen 1 april 2020 en 30 september 2020. Gaat de betaling van de transitievergoeding nog plaatsvinden, dan is het belangrijk om binnen zes maanden na de uitbetaling een verzoek bij het UWV in te dienen.

Hoogte compensatie

De transitievergoeding wordt gecompenseerd tot maximaal de loondoorbetalingen tijdens de 104 weken ziekteperiode. Om dit te kunnen bekostigen wordt een beroep gedaan op het Algemeen Werkloosheidsfond. De premies hiervoor zullen dan ook worden verhoogd.

Wat heb je nodig om compensatie aan te vragen?

Om compensatie aan te vragen zijn een aantal documenten nodig. Namelijk:

 • De arbeidsovereenkomst
 • Het bewijs van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Loonstroken met het tijdens ziekte uitbetaalde loon
 • De berekening van de transitievergoeding en de gegevens die hierbij zijn gebruikt
 • Bewijs van betaling van de transitievergoeding

Hulp nodig?

Bent u als werkgever van plan om een werknemer te ontslaan? Dan is het verstandig om hierover vooraf advies in te winnen! Bel ons gerust om uw zaak aan ons voor te leggen. Wij voorzien u vrijblijvend van juridisch advies waar u weer mee verder kunt.

 

 

 

 

 

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!