Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet betekent, dat u het arbeidscontract eenzijdig en per direct beëindigt. Loonbetaling wordt onmiddellijk stopgezet. Ontslag op staande voet wordt alleen toegewezen als er een dringende ontslagreden is.

Ernstige gevolgen. Een ontslag op staande voet heeft verstrekkende gevolgen voor uw werknemer. Uw werknemer heeft van het ene op het andere moment geen inkomen meer en verliest ook zijn recht op een WW-uitkering.
LET OP:

Voorbeelden van dringende redenen

Voorbeelden zijn dronkenschap op het werk, diefstal (ook van zaken van geringe waarde), geweld, mishandeling, sabotage, ernstige onbekwaamheid, ongeoorloofd verzuim of fraude.
TIP: Wanneer snel optreden geboden is, kunt u de medewerker voor een korte periode op non-actief stellen.

Voorwaarden ontslag op staande voet

 • Gebruik dit type ontslag alleen als uiterste redmiddel. Is de ontslagreden echt zo dringend dat een normale ontslagprocedure niet in redelijkheid kan worden afgewacht?
 • Zou een andere werkgever in deze situatie deze ontslagreden ook als reden voor ontslag op staande voet beschouwen? Dit wordt ook wel de objectieve ontslagreden genoemd.
 • Is de ontslagreden voor u als specifieke werkgever dringend? Als u een werknemer wilt ontslaan omdat hij printerpapier mee naar huis heeft genomen, terwijl dit in uw branche heel normaal is, zal dit uw positie niet versterken. Dit wordt ook wel de subjectieve ontslagreden genoemd.

Wat kunt u verwachten?

 • Bij ontslag op staande voet gebeurt het vaak, dat de werknemer de zaak voorlegt aan een kantonrechter. Een werknemer moet binnen twee maanden actie ondernemen. Iemand die op staande voet ontslagen is, kan hiervan grote hinder ondervinden bij het aanvragen van een uitkering of het vinden van een nieuwe baan. Aan u de taak om de kantonrechter ervan te overtuigen van dat de ontslagreden voldoende dringend was.
 • Omdat ontslag op staande voet als uiterste noodgreep wordt gezien, zijn er zeer strenge criteria van toepassing. Als u en uw werknemer het oneens blijven, volgt toetsing van de ontslagreden door de kantonrechter.
 • De werknemer kan u om een schriftelijke bevestiging vragen van de reden van zijn ontslag.
 • Uiteindelijk wordt in de praktijk ontslag op staande voet vaak in der minne geregeld, met de hulp van een advocaat en zonder tussenkomst van de kantonrechter.

Wat kunt u zelf doen om een gunstige afloop te bevorderen?

 • Vraag voordat u overgaat tot ontslag juridisch advies aan. Wacht niet totdat u de werknemer hebt ontslagen. Zelfs als u denkt volkomen in uw recht te staan, kan de zaak anders uitpakken dan u denkt. Bijvoorbeeld: als de rechter bepaalt of de reden voldoende dringend is, kunnen onverwachte factoren zoals privéomstandigheden van de werknemer en aard en duur van de arbeidsovereenkomst meewegen.
 • Verzamel zo veel mogelijk bewijsmateriaal (gespreksnotities, e-mails, verklaringen van collega’s van de betrokkene of van de betrokkene zelf).
 • Geef het ontslag meteen, nadat het feit zich heeft voorgedaan. Alleen dan is het rechtsgeldig. U hebt wel enige tijd nodig voor bijvoorbeeld het inwinnen van juridisch advies, het inlichten van de directie en het doen van onderzoek. U moet echter, zoals dat officieel heet, “met de nodige voortvarendheid” handelen. Afhankelijk van de kwestie kan dit enkele uren tot enkele dagen zijn.
Procedures over de geldigheid van de reden voor ontslag op staande voet kunnen jaren duren. Stelt u zich de kosten eens voor als aan het einde van de rit het ontslag onterecht wordt verklaard, de werknemer al die tijd in dienst is gebleven en dus ook recht heeft op loon (en wellicht ook op “wedertewerkstelling”).
LET OP:

Uw advocaat kan bij twijfel een ‘ontslagvergunning voor zover vereist’ aanvragen. Zo verkleint u het risico op een almaar oplopende loonvordering. De arbeidsovereenkomst eindigt dan namelijk ook als het ontslag op staande voet later vernietigd wordt. In het ongunstigste geval bent u veelal een (gereduceerde) vergoeding schuldig.

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!