Ontslag vanwege verwijtbaar disfunctioneren

Verwijtbaar disfunctioneren, kunt u als ontslagreden aangeven, wanneer een werknemer, de werkzaamheden waarvoor hij is aangenomen niet naar behoren uitvoert of wanneer de houding van de werknemer naar u als werkgever, klanten of collega’s niet acceptabel is. Om moet dit type ontslag aanvragen bij de kantonrechter.

Voorbeelden van verwijtbaar disfunctioneren

 • niet halen van targets
 • vaak te laat komen
 • aanwijzingen van werkgever niet opvolgen
 • werk slecht voorbereiden
 • belangrijke klant(en) verliezen
 • slechte samenwerking met collega’s
 • slechte omgang met klanten

Voorwaarden ontslag vanwege verwijtbaar disfunctioneren

 • Kunt u gedegen aantonen, dat de werknemer niet geschikt is voor zijn functie? Denk daarbij aan verslagen van functioneringsgesprekken, waarschuwingsbrieven of notulen van besprekingen met de werknemer.
 • Hebt u de werknemer voldoende gewezen op zijn slechte functioneren? Denk ook hierbij aan de bij bovenstaand punt genoemde schriftelijke verslagen.
 • Kunt u aantonen, dat u de werknemer voldoende hebt begeleid? Hebt u hem bijvoorbeeld cursussen en opleidingen aangeboden? U heeft als werkgever namelijk een scholingsplicht richting uw werknemer.
 • Weet u zeker dat het disfunctioneren niet voortkomt uit ziekte of gebrek, of uit onvoldoende zorg van uw kant voor de werkomstandigheden?

Wat kunt u verwachten van een werknemer die bezwaar maakt?

 • weigeren iets te tekenen
 • vragen om een schriftelijke ontslagbevestiging
 • zich beschikbaar houden voor werk
 • niet akkoord gaan met stopzetten werkzaamheden
 • weigeren bedrijfseigendommen in te leveren
 • documenten verzamelen als bewijs van goed functioneren
 • juridische hulp inschakelen
Ontslag door verwijtbaar disfunctioneren wordt ook vaak als reden van ontslag aangevoerd als de werknemer arbeidsongeschikt is en volgens de werknemer onvoldoende zijn best doet om te re-integreren.
LET OP:

Wat kunt u zelf doen om een gunstige afloop te bevorderen?

 • Neem voordat u overgaat tot ontslag contact op met een ontslagadvocaat.
 • Verzamel zo veel mogelijk schriftelijke bewijsstukken van het slechte functioneren van de werknemer.

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!