Tips bij ontslag

Heb je te maken met ontslag, dan is het belangrijk om je goed aan de regels te houden. Wij geven u een aantal goede tips bij ontslag!

 1. Ga nooit over ontslag in discussie met uw werknemer. Neem voordat u actie onderneemt altijd contact op met een ontslagadvocaat. Ook als u heel zeker denkt te zijn van uw zaak. Eén telefoontje kan al voldoende zijn om u te behoeden voor dure fouten.
 2. Onthoud goed dat een werknemer in tijdelijke of vaste dienst is in principe recht heeft op een transitievergoeding.  Indien een werknemer verwijtbaar is, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet, dan kan de vergoeding komen te vervallen. Het blijft mogelijk om van de vastgestelde hoogte van de transitievergoeding af te wijken. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever verwijtbaar is (onterecht ontslag).
 3. Pas op met ontslag op staande voet. Voor deze vorm van ontslag hebt u namelijk een dringende reden nodig.
 4. Voor het verkrijgen van een ontslagvergunning moet u het UWV of de rechter een dossier kunnen overleggen, waaruit glashelder blijkt dat het ontslag terecht is. Kunt u de reden van ontslag stevig onderbouwen met feiten? Hebt u in het verleden wel een solide dossier opgebouwd over het functioneren van de werknemer?
 5. Is er geen ontslagverbod van toepassing? Een werkneemster die zwanger is bijvoorbeeld, mag u om deze reden niet ontslaan.
 6. Bent u goed op de hoogte van de inhoud van de arbeidsovereenkomst of een eventuele CAO? Wellicht bevatten deze bepalingen ten aanzien van het beëindigen van het dienstverband. Als er bijvoorbeeld een sociaal akkoord is afgesproken in de CAO, moet u zich hier veelal aan houden.
 7. Opgepast met tijdelijke contracten! U mag een werknemer in een periode van drie jaar slechts driemaal een tijdelijk contract geven. Na drie tijdelijke contracten, met tussenpozen van maximaal 6 maanden of na een periode van drie jaar heeft een werknemer recht op een vast contract. Afwijking in een CAO is enkel mogelijk indien het werken met tijdelijke contracten gezien de aard van het werk noodzakelijk is. Hierbij geldt een maximale afwijking in de CAO van 6 tijdelijke arbeidscontracten in een periode van maximaal vier jaar. Deze ketenregeling geldt niet voor jongeren onder de 18 die maximaal 12 uur in dienst zijn.
 8. Is het ontslag te voorkomen? Het UWV of de rechter zullen zich altijd laten leiden door deze vraag. Had u de werknemer een andere, passende functie kunnen bieden? Hebt u hem voldoende faciliteiten geboden om zijn werkzaamheden naar behoren uit te voeren? Hebt u hem laten bijscholen? Hebt u hem voldoende (schriftelijk!) duidelijk gemaakt, dat hij niet functioneert?
 9. U heeft als werkgever scholingsplicht. Dit houdt in dat je de werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die voor de uitoefening van de functie nodig is. De kans is groot dat bij ontslagzaken wordt gevraagd of er voldoende aandacht voor scholing is geweest.
 10. Wilt u de werknemer ontslaan in zijn proeftijd? Dan is het belangrijk, dat de proeftijd schriftelijk is overeengekomen. Anders moet u de werknemer in dienst houden of afkopen. Een mondeling afgesproken proeftijd is niet rechtsgeldig. Het is niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een tijdelijk contract van 6 maanden of minder.
 11. Gaan jullie door middel van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden uit elkaar? Dan is het belangrijk schriftelijk te vermelden dat uw werknemer twee weken bedenktijd heeft. Doet u dit niet dan wordt de bedenktijd verlengd tot drie weken.

Wat uw situatie ook is, u doet er goed aan uw ontslagzaak in te gaan met specialistisch advies.

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!