Checklist ontslagvolgorde

Bij ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen moet de ontslagvolgorde bepaald worden door toepassing van het afspiegelingsbeginsel.

 • Om een beeld te krijgen van het personeelsbestand moet er een peildatum worden vastgesteld. Het personeelsbestand op de peildatum vormt de basis voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Voor het UWV WERKbedrijf is de peildatum de datum waarop de ontslagaanvragen worden ingediend.
 • Verdeel het personeel per bedrijfsvestiging per categorie
  uitwisselbare functies in vijf leeftijdsgroepen. De onderverdeling van
  de leeftijdsgroepen is als volgt:

  • 15 – 25 jaar
  • 26 – 35 jaar
  • 36 – 45 jaar
  • 46 – 55 jaar
  • 55 jaar en ouder
 • Een uitwisselbare functie is een functie die wat betreft aard, inhoud, niveau, beloning en omstandigheden over en weer vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn.
 • De ontslagen moeten zo verdeeld worden dat per categorie uitwisselbare functies de leeftijdsopbouw per bedrijfsvestiging, voor en na de ontslagperiode, verhoudingsgewijs zo veel mogelijk gelijk is.
 • Uitzendkrachten, gedetacheerden en ingeleende werknemers (van een andere bedrijfsvestiging) die werkzaam zijn in de categorie uitwisselbare functies waarbinnen de ontslagen vallen, moeten als eerste ontslagen worden.
 • Is dit niet voldoende, dan moeten de tijdelijke dienstverbanden (die binnen 26 weken na de peildatum van rechtswege eindigen) en die binnen de categorie uitwisselbare functies vallen, beëindigd worden.
 • Uiteindelijk komen de werknemers met een vast dienstverband aan de beurt. Binnen iedere leeftijdsgroep moet de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag worden voorgedragen.
 • Bij de beëindiging van bedrijfsactiviteiten of bij het vervallen van een unieke functie hoeft het afspiegelingsbeginsel niet gebruikt te worden.
 • Bij zwaarwegende redenen mag er van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een werknemer, die over bijzondere kennis of bekwaamheden beschikt, die voor het bedrijf moeilijk te missen is. Of wanneer een werknemer, die lager op de afvloeiingslijst staat, betere kansen op de arbeidsmarkt heeft.

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!