Ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelatie

Deze reden van ontslag (ook wel incompabilité des humeurs, botsende karakters, genoemd) kunt u aanvoeren als de arbeidsrelatie zo slecht is geworden, dat er redelijkerwijs van u als werkgever niet kan worden verwacht dat u de arbeidsrelatie met uw werknemer voortzet. U moet hiervoor naar de kantonrechter.

Voorbeelden van verwijten/onhoudbare situaties

 • karakters werkgever en werknemer botsen
 • vertrouwensbreuk na niet toegewezen ontslag op staande voet of andere vorm van ontslag
 • arbeidsrelatie is verstoord, nadat werknemer lange tijd op non-actief is gesteld
 • de bekende druppel die de emmer doet overlopen. Werkgever moet aantonen wat er allemaal gebeurd is en waarom dit de druppel is.

Voorwaarden ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelatie

 • Is de arbeidsrelatie onherstelbaar verstoord?
 • Hebt u alles in het werk gesteld om de relatie te herstellen?
 • Hebt u de werknemer herhaaldelijk gewezen op zijn falen?
 • Hebt u de werknemer voldoende begeleid bij het verbeteren van de relatie?
 • Is er binnen het bedrijf geen andere, passende functie beschikbaar voor de werknemer?
 • Kunt u aantonen dat de werknemer niet langer geschikt is voor zijn functie?
Het is niet voldoende als u bovenstaande vragen alleen mondeling met “ja” kunt bevestigen. U moet uw antwoord terdege kunnen onderbouwen. Denk daarbij aan schriftelijke stukken, zoals functioneringsrapporten, notulen of waarschuwingsbrieven.
LET OP:

Wat kunt u verwachten van een werknemer die bezwaar maakt?

 • vragen om een schriftelijke ontslagbevestiging en weigeren iets te tekenen
 • weerspreken dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk of verstoorde arbeidsrelatie
 • schriftelijke reactie geven op uw kritiek
 • niet akkoord gaan met stopzetten werkzaamheden
 • bedrijfseigendommen niet inleveren
 • documenten verzamelen als bewijs van goed functioneren
 • juridische hulp inschakelen

Vaak worden dergelijke zaken in der minne geregeld zonder kantonrechter, maar met de hulp van een advocaat.

In de praktijk draait het er vaak op uit dat de werknemer die zich in een dergelijke situatie bevindt, zich ziek meldt. De situatie kan dus behoorlijk gecompliceerd worden.
LET OP:

Wat kan ik zelf doen om een gunstige afloop te bevorderen?

 • Neem voordat u overgaat tot ontslag contact op met uw ontslagadvocaat.
 • Verzamel zo veel mogelijk schriftelijke bewijsstukken van de verstoorde arbeidsrelatie. U zult immers moeten aantonen dat het redelijkerwijs niet van u verlangd kan worden de arbeidsrelatie voort te zetten.

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!