Transitievergoeding

Sinds 2015 is de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de (lagere) transitievergoeding gekomen. De transitievergoeding is een versoberde regeling, die ervoor zorgt dat werkgevers makkelijker tot ontslag van vaste werknemers kunnen overgaan. Het kostte altijd behoorlijk veel geld om iemand die al lange tijd in dienst was te ontslaan, maar dit is met de komst van de transitievergoeding een stuk goedkoper geworden. Daarnaast zorgt de komst van deze nieuwe vergoeding voor lagere personeelslasten, waardoor het voor u wellicht makkelijker is om nieuwe mensen in dienst te nemen.

Wie heeft recht op vergoeding?

Vanaf 1 juli 2015 heeft iedere werknemer, die langer dan twee jaar in dienst is (en boven de 18 is) recht op een transitievergoeding. Ook moet de werknemer meer dan 12 uur per week werken. Zit de werknemer hieronder, dan komt het recht op de vergoeding te vervallen. Bij het nemen van ontslag, ontslag op staande voet of ontslag via het UWV is ook geen sprake van een vergoeding. Vanaf 1 januari 2020 maakt het niet meer uit hoe lang een werknemer in dienst is. Een werknemer van boven de 18 en met een dienstverband van meer dan 12 uur per week heeft dan ook recht op een vergoeding als hij in bijvoorbeeld de proeftijd wordt ontslagen.

Berekenen transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding is niet moeilijk. Voor de eerste tien dienstjaren ontvangt de werknemer 1/3 maandsalaris per jaar. Voor de jaren hierna ontvangt de werknemer 1/2 maandsalaris per dienstjaar (deze verhoging in de opbouw komt per 1 januari 2020 te vervallen. Vanaf dat moment krijgen werknemers 1/3 maandsalaris voor ieder gewerkt jaar). De maximale vergoeding die een werknemer mee mag krijgen is vanaf 1 januari 2019 €81.000 euro. Verdient de werknemer meer dan €81.000 euro per jaar, dan ontvangt de werknemer maximaal een jaarsalaris. Dit zijn overigens bruto bedragen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden kan worden onderhandeld over de vergoeding. De berekening is dan slechts een leidraad.

De kantonrechter

Is een van jullie het niet eens met de ontslagvergoeding die wordt geboden, dan kunt u naar de kantonrechter stappen. De kantonrechter kan besluiten om de transitievergoeding te verhogen of te verlagen. De kantonrechter kan ook bepalen dat er geen vergoeding verschuldigd is.

50+ regeling

Voor werknemers boven de 50 jaar oud, die 10 jaar of langer in dienst zijn, geldt tot 2020 een aparte regeling. Zij kunnen een hogere transitievergoeding meekrijgen, tenminste als zij werkzaam zijn bij een bedrijf met 25 werknemers of meer. Voor deze 50-plussers geldt vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van een half maandsalaris krijgen voor iedere periode van 6 maanden nadat de betrokkene 50 jaar is geworden. Het maximum bedrag blijft hetzelfde.

MKB-regeling

Ook voor het MKB is er een aparte regeling in het leven geroepen. Heeft u 25 werknemers of minder in dienst en is er sprake van ontslag om bedrijfseconomische redenen, dan worden de dienstjaren voor 2013 niet meegeteld in de berekening van de transitievergoeding. Dit geldt overigens alleen als u kunt aantonen dat het financieel niet goed gaat met het bedrijf. Ook deze regeling loopt tot 2020.

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 30 min. terug
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.