Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt met uw werknemer in overleg besluiten, dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. U wordt het onderling eens over de voorwaarden, waaronder het dienstverband stopt. Dit wordt ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

De afspraken die jullie maken moeten vastgelegd worden in een zogeheten beëindigingsovereenkomst. Dit document dient als bewijs van alle afspraken, die u met elkaar hebt gemaakt.

Voorbeelden van zaken waarover u afspraken kunt maken

 • datum waarop arbeidsovereenkomst eindigt
 • wijze waarop arbeidsovereenkomst eindigt
 • hoogte van de transitievergoeding
 • geldigheid van non-concurrentiebeding
 • werkzaamheden tot einddatum: vrijstelling of voortzetting?
 • optieregeling: voortzetten of compenseren?
 • vakantiedagen: opnemen of uitbetalen?
 • overnemen zaken: leaseauto, laptop
 • betalen van door werknemer gemaakte rechtsbijstandkosten
 • de communicatie (intern en/of extern) over het ontslag

Bij ontslag met wederzijds goedvinden spelen er een aantal belangrijke voorwaarden betreffende de opzegtermijn. Uw ontslagadvocaat kan u hierover voorlichten.
LET OP:

TIP: In het verleden was het zo dat een beëindiging met wederzijds goedvinden leidde tot verlies van de aanspraak op een WW-uitkering. Tegenwoordig is dat niet meer zo, tenminste als de vaststellingsovereenkomst die u heeft opgesteld goed in elkaar steekt.

Voorwaarden

 • Werkgever of werknemer stelt voor het dienstverband stop te zetten.
 • Werkgever en werknemer zijn het met elkaar eens over het ontslag en willen beiden het dienstverband beëindigen.
 • Werkgever en werknemer zijn het eens over de wijze waarop het ontslag financieel wordt afgehandeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de hoogte van de transitievergoeding of ontslagvergoeding.

Wat kunt u verwachten van een werknemer die bezwaar maakt?

 • weigeren iets te tekenen
 • vragen om een schriftelijke ontslagbevestiging
 • niet akkoord gaan met het stopzetten van de werkzaamheden
 • weigeren bedrijfseigendommen in te leveren
 • relevante documenten verzamelen, die aantonen dat hij goed heeft gefunctioneerd (zoals omzetgegevens, e-mailberichten of verslagen van functioneringsgesprekken).
 • juridische hulp inschakelen

Voor deze vorm van ontslag hoeft u geen toestemming aan te vragen bij het UWV WERKbedrijf (voormalig CWI). Evenmin is het nodig de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen.
LET OP:

Als de werknemer echter verklaart niet akkoord te gaan met het beëindigingsbesluit, moet de werkgever alsnog, afhankelijk van de ontslagreden, toestemming aanvragen bij UWV WERKbedrijf of kantonrechter om de werknemer te kunnen ontslaan.

Vanaf 1 juli 2015 heeft de werknemer officieel twee weken bedenktijd na het ontvangen van het voorstel van de werkgever. Indien je de werknemer schriftelijk niet hebt geinformeerd over de bedenktijd wordt deze verlengd tot drie weken.
LET OP:

Wat kunt u zelf doen om een gunstige afloop te bevorderen?

 • Neem voordat u overgaat tot ontslag contact op met uw ontslagadvocaat. Maak niet de vergissing te denken dat dit type ontslag net zo goed zonder advocaat op te lossen is. Juist bij dit type ontslag kan uw advocaat ervoor zorgen dat het dienstverband zodanig wordt afgerond, dat uw werknemer in de toekomst niets meer bij u kan vorderen.
 • Verzamel zo veel mogelijk informatie over het functioneren van de werknemer.
 • U kunt beter geen genoegen nemen met een mondelinge opzegging van de arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk dat de werknemer een schriftelijke verklaring indient. Anders wordt het hem wel heel eenvoudig gemaakt om op zijn eerdere verklaring terug te komen. U doet er goed aan de afspraken tussen u en de werknemer vast te leggen in een zogeheten beëindigingsovereenkomst.

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!