Ontslagvergoeding

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 is er geen sprake meer van een ontslagvergoeding, maar spreken we van een transitievergoeding. De ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule is komen te vervallen. Elke werknemer heeft recht op een transitievergoeding als hij/zij twee jaar of langer in vaste of tijdelijke dienst is.

Berekenen

Deze transitievergoeding is gemakkelijk te berekenen. Voor de eerste 10 jaren die een werknemer in dienst is, ontvangt hij 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Voor de jaren hierna krijgt hij 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Dit met een maximum van €77.000 (vanaf 1 januari 2017). Voor inkomens boven 77.000 euro is de vergoeding maximaal de hoogte van een bruto jaarsalaris. Voor 2018 is de maximale transitievergoeding vastgesteld op €79.000. Indien de werknemer (gedeeltelijk) verwijtbaar is kan de transitievergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen. Als de werkgever (gedeeltelijk) verwijtbaar is dan kan onderhandeld worden over een hogere transitievergoeding.

50-plussers

Voor 50 plussers bestaat een overgangsregeling. Zij hebben recht op een hogere vergoeding bij ontslag. Voor elk jaar dat de werknemer ouder is dan 50 jaar op de ontslagdatum en langer dan 10 jaar in dienst, bedraagt de vergoeding maximaal 1 maandsalaris per gewerkt jaar. Hierbij moet het maximum van 77.000 euro (79.000 euro in 2018) wel worden gehandhaafd.

Daarnaast betalen MKB bedrijven met minder dan 25 werknemers tot 2020 een lagere transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Zij moeten dan wel kunnen aantonen dat het financieel slecht gaat. Zij mogen bij de berekening van de transitievergoeding uitgaan van een duur van het dienstverband vanaf 1 mei 2013. Daarnaast geldt de 50+regeling niet voor MKB bedrijven.

Kantonrechtersformule voor ontslagzaken voor 1 juli 2015

Voor ontslagzaken die voor 1 juli 2015 bij de kantonrechter zijn aangevraagd geldt nog het oude ontslagrecht. De kantonrechter kan in deze gevallen nog een ontslagvergoeding op basis van de aan de werknemer toekennen. De kantonrechtersformule houdt rekening met het aantal dienstjaren en de leeftijd van een werknemer. De formule, ook wel ABC-formule genoemd, luidt: A x B x C.
A = aantal gewogen dienstjaren
B = beloning
C = correctiefactor

Aandachtspunten

  • De transitievergoeding kan ook gebruikt worden voor scholing. In dat geval bent u als werkgever een stuk goedkoper uit.
  • Het is verstandig een dossier aan te leggen van de op uw kosten aangeboden en daadwerkelijk gevolgde scholing.
  • Informeer of uw werknemer al (bijna) een andere baan heeft.

 

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 30 min. terug
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.