Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(€ 0,40 / minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:00 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder verplichtingen.

Help mij !

WW-uitkering berekenen

 

Wanneer u als werkgever eraan kunt bijdragen, dat uw werknemer bij ontslag een WW-uitkering kan aanvragen, dan zal u werknemer eerder geneigd zijn om mee te werken aan zijn ontslagaanvraag.

Welke uitkering kan uw werknemer verwachten als hij ontslagen wordt?

Als uw werknemer ontslagen wordt en hem valt niets te verwijten, dan zal hij meestal recht hebben op een WW-uitkering. Deze berekening toont de hoogte en duur daarvan.

U kunt in de onderhandelingen over het ontslag hier rekening mee houden, of bijvoorbeeld een aanvulling hierop geven gedurende een bepaalde periode.

Vanaf 1 januari 2016 wil het kabinet de duur van de WW-uitkering aanpassen. Vanaf die datum bouw je de eerste tien jaar een maand WW-recht op per gewerkt jaar. Hierna nog maar een halve maand per gewerkt jaar. De maximale WW-duur wordt teruggebracht naar 24 maanden. Na 6 maanden wordt al het werk als passend gezien.
LET OP:

Gegevens
Geboortejaar *    
Loon werknemersverzekeringen /
Dit kunt u vinden op het loonstrookje. Het 'loon werknemersverzekeringen' wordt soms ook 'loon loonheffing' of 'loon LH' genoemd.
Vul hier het loon voor een 'normale' periode (maand) in, dus zonder vakantiegeld. Alleen als het loon per jaar wordt invuld, moet dit inclusief vakantiegeld zijn.

Als er in de laatste 12 maanden wisselend is gewerkt en/of een 13e maand of bonus is ontvangen, moet het loon voor de laatste 12 maanden worden ingevoerd..

 
Zijn er van de laatste 36 weken
minstens 26 gewerkt?
 
In de laatste 36 weken moet er in tenminste 26 weken arbeid als werknemer zijn verricht. Het aantal dagen of uren dat per week gewerkt is, speelt hierbij geen rol.

Bij het vaststellen van het tijdvak van 36 weken moeten periodes van ziekte worden overgeslagen. De weken waarin vakantie of ander doorbetaald verlof is opgenomen, kunt u wel meetellen.
Let op: ten aanzien van bepaalde groepen werknemers, zoals seizoenwerkers, kunnen afwijkende eisen gelden. Voor musici, filmmedewerkers en artiesten en de werknemers die deze groepen technisch ondersteunen bestaat er een verlaagde wekeneis. Zij moeten 16 uit 39 weken gewerkt hebben.

Is er vanaf 1998 t/m het jaar voor
werkloos continue gewerkt?
 
Kies ja als er vanaf 1998, of het jaar dat de werknemer 18 werd als dit later is, ieder jaar heeft gewerkt voor een werkgever.
Voor de jaren t/m 2012 geldt dat een jaar meetelt als u in dat kalenderjaar minimaal 52 dagen loon van een werkgever heeft ontvangen. Vanaf 2013 wordt er niet meer gekeken naar het aantal dagen, maar moet u minimaal 208 uur loon van een werkgever hebben ontvangen.
Als dit niet het geval is wordt er per jaar gevraagd naar de situatie in dat jaar.

Selecteer voor elk jaar de situatie (zie de help voor meer informatie).
Is er gewerkt in:
Kies:
Ja - als er in dat jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen is.
Of anders:
Nee, kind(eren) verzorgd - als dat jaar besteed is aan het verzorgen van kinderen, terwijl ze jonger dan 5 jaar waren.
80%+ WAO - als er dat jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen werd voor tenminste 80% arbeidsongeschiktheid.
Nee - in alle andere gevallen.

1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
* Invoer verplicht