De kosten

De aanvraag van de ontslagvergunning bij het UWV WERKbedrijf is kosteloos. Wel heeft een werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Wanneer blijkt dat u als werkgever verwijtbaar bent aan het ontslag kan een aanvullende vergoeding moeten worden betaald. Het belangrijkste is, dat u zorgt voor een compleet en foutloos ontslagdossier. Let er op, dat u alle afspraken tussen u en uw werknemer schriftelijk vastlegt.

In twee gevallen moet u eventueel een schadevergoeding aan uw werknemer betalen, namelijk bij:

 • onregelmatig ontslag
 • voor ontslagzaken voor 1 juli 2015: kennelijk onredelijk ontslag

Onregelmatig ontslag

Een ontslag is onregelmatig wanneer er fouten zijn gemaakt. U hebt bijvoorbeeld niet aan het eind van de maand opgezegd of u hebt niet de juiste opzegtermijn aangehouden. Het ontslag blijft geldig, maar uw werknemer kan een schadevergoeding vorderen in de vorm van:

 • zijn daadwerkelijk geleden schade
 • het loon waar uw werknemer nog recht op had bij een correcte opzegtermijn

Kennelijk onredelijk ontslag

Vanaf 1 juli 2015 is een kennelijk onredelijk ontslag procedure niet meer mogelijk. Voor ontslag voor 1 juli 2015 kan nog wel een kennelijke onredelijk ontslagprocedure worden aangevraagd. Er moet dan wel sprake zijn van een van de volgende situaties:

 • Er is geen reden voor ontslag of de reden is voorgewend of vals.
 • De gevolgen van het ontslag wegen voor de werknemer zwaarder, dan het belang van het ontslag voor de werkgever. Bijvoorbeeld wanneer de kans op een nieuwe baan voor de werknemer erg klein is.
 • De werkgever heeft het afspiegelingsbeginsel geschonden.
 • Het ontslag is het gevolg van werkweigering op grond van ernstige gewetensbezwaren.
 • Het ontslag is het gevolg van werkverhindering i.v.m. dienstplicht van buitenlandse werknemers

Via de kantonrechter kan een werknemer een procedure starten. De werknemer kan hiermee bereiken dat:

 • de dienstbetrekking wordt hersteld.
 • dat hij een schadevergoeding toegekend krijgt.

Aandachtspunten

Per 1 juli 2015 kunnen alle werknemers in beroep tegen de beslissing van het UWV of de kantonrechter.

Wanneer wordt geoordeeld dat de dienstbetrekking hersteld moet worden, hebt u nog wel de mogelijkheid deze af te kopen. Het afkopen van een dienstbetrekking is duur, de werknemer heeft namelijk een riante onderhandelingspositie.

Schadevergoeding

De kantonrechter is niet gebonden aan bepaalde regels bij het bepalen van de schadevergoeding. De kantonrechtersformule wordt regelmatig gebruikt als uitgangspunt.

In ieder geval houdt de kantonrechter rekening met:

 • leeftijd werknemer
 • dienstjaren
 • salaris
 • kansen op arbeidsmarkt
 • verwijtbaar ontslag
 • financiële positie bedrijf

Wat zijn de voor- en nadelen via het UWV WERKbedrijf?

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 30 min. terug
 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.