Akkoord over hervorming arbeidsmarkt

9 juni 2021

Het is weer tijd voor een hervorming van de arbeidsmarkt. Werkgevers en vakbonden gingen dan ook met elkaar om tafel om tot afspraken te komen. En met succes! Zij wisten een akkoord te bereiken.

Advies

Het akkoord dat vakbonden FNV, CNV, VCP en de werkgeverorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO sloten, zal als advies worden gepresenteerd aan de Sociaal Economische Raad (SER). De SER is het belangrijkste adviesorgaan voor de regering op economisch gebied. De SER zal zich hier verder over buigen en vervolgens met een rapport komen waar de regering mee verder kan.

De hoofdpunten uit het advies

De hoofdpunten uit het advies zijn als volgt:

  • Het nulurencontract verdwijnt.
  • Tijdelijke krachten mogen maximaal nog drie jaarcontracten krijgen.
  • Foute uitzendbureaus worden aangepakt en er komt een systeem met certificaten.
  • Er komt een minimum tarief van €30 tot €35 voor zelfstandigen.
  • ZZP’ers moeten verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
  • De uitzendovereenkomst wordt ingeperkt. Als uitzendkrachten een jaar in dienst zijn, kunnen zij niet zomaar meer op straat worden gezet. Ook hebben zij recht op hetzelfde salaris als iemand die in vaste dienst hetzelfde werk doet.
  • Draaideurconstructies moeten worden aangepakt.
  • De kloof tussen arm en rijk moet worden aangepakt.

Drie soorten werknemers

Volgens de partijen zijn er grote knelpunten op de huidige arbeidsmarkt. De hervorming is nodig om de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk te dichten, de afnemende kwaliteit van werk tegen te gaan en de groeiende onzekerheid te laten afnemen. Als het aan hen ligt komen er straks drie soorten werknemers: mensen met een vast contract, uitzendkrachten en ZZP’ers.

Flexcontract maakt plaats voor basiscontract

In dit plan is dus geen ruimte voor flexwerkers. De partijen zijn van mening dat flexibele contracten moeten worden teruggedrongen. Ze geven teveel onzekerheid. Zo worden oproepcontracten, zoals een nulurencontract, afgeschaft en worden deze vervangen door een basiscontract. De werkgever moet met dit basiscontract zekerheid geven over het aantal uren dat er gewerkt kan worden en over het inkomen.

Uitzendwerk

Uitzendwerk blijft wel bestaan, maar moet ook worden ingeperkt. Een uitzendovereenkomst mag niet meer worden gebruikt om arbeidskosten of risico’s voor de werkgever te verlagen. Daarom mogen er nog maar drie tijdelijke overeenkomsten voor de duur van een jaar worden aangegaan. Op dit moment is de maximale duur van de overeenkomsten in de uitzendbranche 5,5 jaar. De duur waarmee een opdracht per direct kan worden beëindigd, het uitzendbeding, gaat naar maximaal 52 weken.

Schijnconstructies

De partijen zijn het erover eens dat er een eind moet komen aan schijnconstructies. De positie van echte zelfstandigen wordt daarmee verbeterd. Zelfstandigen moeten een minimumtarief krijgen van €30 à €35. Wie minder dan €35 bruto per uur verdiend moet door het bedrijf in loondienst genomen worden. Wil de werkgever of de opdrachtgever dat niet, dan moet hij zich bij de Belastingdienst verantwoorden en motiveren waarom er geen sprake is van loondienst.

Fiscale voordelen afgebouwd

Ook de zelfstandigenaftrek moet worden afgebouwd en zelfstandigen moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Voor zelfstandig ondernemers die risico lopen met eigen investeringen worden er extra fiscale maatregelen in het leven geroepen. En er komt een soort van sociale zekerheid voor zelfstandigen naar het voorbeeld van de Tozo-steun.

Het akkoord is nog onder voorbehoud, de achterbannen van de vakbeweging en werkgevers moeten nog instemmen. Daarnaast is het natuurlijk ook de vraag hoe de reactie van de SER op dit plan zal zijn en wat de regering hier verder mee gaat doen. Zijn er ontwikkelingen, dan houden wij je daar zeker van op de hoogte.

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!