Laatste fase Wet Aanpak Schijnconstructie

30 mei 2016

Vanaf 1 juli 2015 is een start gemaakt met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De WAS wordt in fases ingevoerd. Deze wet heeft als doel schijnconstructies door werkgevers aan te pakken en werknemers te beschermen tegen onderbetaling.

Gevolgen schijnconstructies

De gevolgen van schijnconstructies kunnen ervoor zorgen dat werkgevers op een oneerlijke manier concurreren met andere werkgevers door bijvoorbeeld te weinig sociale verzekeringspremies te betalen. Het laatste deel van deze wet is uitgesteld tot 1 januari 2017. Vanaf die datum is het verboden schijnconstructies te gebruiken die de regels met betrekking tot het minimumloon of het cao-loon ontduiken.

Uitzondering

Wel komt er misschien een uitzondering op deze regel. Minister Asscher (sociale zaken en werkgelegenheid) overweegt om het mogelijk te maken dat huisvestingskosten of zorgverzekeringskosten in gehouden kunnen worden op het loon. Op voorwaarde dat het om redelijke bedragen gaat en de werknemer een schriftelijke volmacht geeft aan de werkgever. De minister zegt per 1 juni a.s. duidelijkheid te kunnen geven.

Eerdere maatregelen WAS

Ketenaansprakelijkheid

Een werknemer kan iedereen van de keten, zo ook de opdrachtgever van zijn werkgever, aansprakelijk stellen voor onderbetaling en niet betaling van het (verschuldigde) loon. Dit kan desnoods via de rechter. Hierdoor heeft de werknemer meer mogelijkheden gekregen om achterstallig loon alsnog uitbetaald te krijgen. Het is intussen ook mogelijk voor werknemers in het goederenvervoer (over de weg) om bij onderbetaling andere partijen (naast de werkgever) aansprakelijk te stellen.

Informatie-uitwisseling

Als de Inspectie SZW (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het vermoeden heeft dat de werkgever de cao niet naleeft, geeft zij dit door aan organisaties van werknemers en werkgevers, die daarop weer actie kunnen ondernemen.

Vaststellen identiteit niet-EU werknemer

Een werkgever moet binnen 48 uur aan het SZW doorgeven wanneer een werknemer buiten de EU (en Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Kroatië) wordt ingeleend.

Loonstrook

De loonstrook die de werkgever aan zijn werknemer geeft moet duidelijk en begrijpelijk zijn. Ook moeten alle bedragen worden toegelicht. Klopt de loonstrook niet, dan kan het SZW een boete opleggen.

Minimumloon via bank betalen

Het minimumloon moet vanaf nu overgemaakt worden op de bankrekening van de werknemer. Het contant betalen van het minimumloon mag niet meer. Alles bovenop het minimumloon mag nog wel contant betaald worden.

Naming en Shaming

Een werkgever moet zich altijd aan de regels voor het minimumloon houden. Gebeurt dat niet dan legt het SZW een boete of dwangsom op. Ook publiceert de inspectie op hun websites de namen van bedrijven die gecontroleerd zijn met de resultaten van het onderzoek, wat de uitkomst ook is.

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!