Het bezuinigingsakkoord: wat zijn de plussen en minnen voor ondernemers?

1 mei 2012

Het bezuinigingsakkoord brengt flink wat veranderingen voor ondernemers met zich mee. Wat zijn de plussen en minnen? Enerzijds is daar de verhoging van het hoge BTW-tarief (min), anderszijds wordt het ontslagrecht versoepeld (plus).

Onlangs bereikten VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 een akkoord over de bezuinigingen. Zowel MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vinden het een goede ontwikkeling dat de politieke partijen zich verenigen in deze ‘moeilijke tijd’. Wel geeft MKB-Nederland aan: “De pijn van het akkoord wordt verdeeld, waarbij ook de ondernemers hun aandeel moeten en zullen leveren.” Maar wat zijn die ‘pijnpunten’ voor ondernemers?

De voordelen van het nieuwe akkoord voor ondernemers

  • Het ontslagrecht wordt versoepeld en de ontslagvergoedingen beperkt.

De nadelen van het nieuwe akkoord voor ondernemers

  • Het hoge BTW-tarief gaat met 2 procent omhoog, naar 21 procent
  • Werkgevers moeten voortaan de eerste zes maanden van de WW-uitkering van werknemers betalen. De duur en hoogte van WW-uitkeringen blijven in principe hetzelfde, maar omdat de hervormingen pas in 2014 effectief worden, wordt de WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk verhoogd. Dit moet het kabinet 500 miljoen euro opleveren.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft. Hierdoor kunnen je werknemers de kosten van hun woon- en werkverkeer niet meer aftrekken, wat jou onder druk zet om je werknemers een hogere bruto reiskostenvergoeding te geven.
  • De bankenbelasting wordt verdubbeld van 300 naar 600 miljoen. De kans dat je als ondernemer een lening krijgt, wordt daardoor kleiner: de banken hebben door deze maatregel minder geld in kas.
  • Waar je eerst met je leaseauto 500 kilometer per jaar onbelast privé mocht rijden, mag dat vanaf nu niet meer.

Signaal

MKB-Nederland spreekt van een kwalitatief hoogwaardig akkoord. Een akkoord dat het internationale vertrouwen in Nederland zal bevestigen; Nederland als dat betrouwbare en stabiele land dat zijn verantwoordelijkheid neemt. Het zou in Europa een heel slecht signaal zijn geweest als juist Nederland politiek niet in staat was geweest om de noodzakelijke maatregelen te nemen om het tekort terug te brengen naar 3 procent.

Is dit nu precies het akkoord waar MKB-Nederland om had gevraagd?
Nee, zo’n akkoord wijkt altijd af. Het doet pijn bij ondernemers, het doet pijn bij iedereen. Het is alleen zo verdeeld, dat het zo min mogelijk schade toebrengt aan de groeikracht en de internationale positie van Nederland. Het brengt ons stabiliteit. En dat is voor ondernemers het allerbelangrijkste.

Bezuinigen of economie stimuleren

Minder geld uitgeven betekent minder groeien. Maar bezuinigen is op dit moment noodzakelijk, ook om daarna sneller te kunnen groeien. Uit de cijfers blijkt dat Nederland ondanks deze enorme bezuinigingen volgend jaar toch nog met 0,75 procent blijft groeien. En uiteindelijk zijn we veel beter uit.

Pijnpunten

MKB-Nederland betreurt het dat het pensioenakkoord niet volledig wordt overgenomen. Ook is het niet goed dat de lasten voor werkgevers verhoogd worden via premies en belastingen, maar gelukkig zijn de meeste verhogingen tijdelijk. MKB-Nederland is ook niet blij met de (hogere) bankenbelasting vanwege de negatieve gevolgen voor de kredietverlening aan bedrijven. Hoe de eenmalige werkgeversheffing precies vormgegeven gaat worden, moet nog nader worden onderzocht. Van belang voor MKB-Nederland is dat dit eenmalig en éénjarig is. En dat dit het ondernemersklimaat niet zal aantasten. Uiteindelijk moeten we het immers hebben van economische groei.

Btw

De verhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent is een pijnpunt en baart zorgen. Daar zou MKB-Nederland zelf niet voor hebben gekozen. Tegelijkertijd is de ondernemersorganisatie blij dat de verhoging niet voor het lage tarief geldt en dat het schouwburg- of concertkaartje straks weer onder dat tarief valt. Waar het gaat om het verhogen van de accijnzen en de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding zal MKB-Nederland er alles aan doen om daar de scherpe kantjes vanaf te halen.

Meer hervormingen

MKB-Nederland vindt dit een beter akkoord dan het ‘bijna-akkoord’ uit het Catshuis, omdat het meer hervormingen bevat. Niet alleen de woningmarkt maar ook de arbeidsmarkt wordt hervormd. Werkgevers gaan volgens het akkoord maximaal 6 maanden WW betalen. Daar tegenover staat dat de preventieve toets op ontslag verdwijnt en dat de ontslagvergoeding vervangen wordt door het eigen risico voor de WW en een scholingsplicht. Dit zit heel dicht aan tegen het advies dat de Commissie-Bakker hier destijds over heeft gegeven. MKB-Nederland kan dit globaal steunen, maar zal in de uitwerking van plannen wel duidelijk kijken naar de haalbaarheid van dit systeem voor kleine ondernemers.

Voor de woningmarkt is het van belang dat het akkoord duidelijkheid biedt over de hypotheekrenteaftrek. Iedereen die nu een hypotheek heeft, hoeft geen enkele zorg te hebben over de aftrekbaarheid gedurende de gehele looptijd van deze hypotheek. De aflossingsvrije hypotheek mag met ingang van de nieuwe wet niet meer. Dat is goed want dat betekent een versterking voor de banken. De hypotheekschuld van Nederland zal hierdoor dalen. Dat betekent meer ruimte voor kredieten aan het midden- en kleinbedrijf.

Bron: MKBServicedesk

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!