Veranderingen arbeidsrecht 2022

12 november 2021

Een Europese richtlijn zorgt ervoor dat uiterlijk augustus 2022 het arbeidsrecht op bepaalde punten zal wijzigen. Met ingang van deze wijziging zal voor de werkgevers gaan gelden dat zij slechts in uitzonderingsgevallen nog een verbod op nevenwerkzaamheden in mogen stellen. Ook wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid en zullen er nieuwe regels gaan gelden voor het studiekostenbeding.

Nieuwe regels voor scholingskosten/studiekostenbeding

De mogelijkheid voor werkgevers om opleidingskosten bij de werknemer in rekening te brengen zal worden ingeperkt. Hiermee wordt dus het studiekostenbeding beperkt. Het gaat hierbij wel om kosten die vanuit de wet of de CAO verplicht zijn gesteld en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie. Bovendien zouden werknemers de mogelijkheid moeten krijgen om deze opleiding binnen werktijd te volgen.

Nevenwerkzaamheden

De werkgever mag de werknemer niet meer belemmeren om buiten het werkrooster, ook werkzaamheden te verrichten voor een andere werkgever. Een zogenaamd nevenwerkzaamhedenbeding mag alleen nog als hiervoor een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ is

Informatieplicht

De informatieplicht van de werkgever wordt verduidelijkt en uitgebreid. Werkgevers worden verplicht om meer informatie aan de werknemer te verstrekken over diens arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten. Binnen één week na indiensttreding gaat het om de belangrijkste gegevens zoals waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, wat het werk inhoudt, de start- en einddatum en het loon. Binnen één maand zou de werkgever de werknemer ook informatie moeten verstrekken over zaken zoals de hoeveelheid vrije dagen, rechten op opleiding en informatie over de CAO.

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!